BG / EN

Билдинг дизайн стратеджис ООД

  • Предпроектни проучвания и проектиране. Изготвяне на бюджети и Тръжна документация. Администриране на договори, представителство на клиенти, процедури по получаване на разрешителни от държавни и общински инстанции.
  • Опитни архитекти, инженери и ръководители на проекти, лицензирани в България и ЕС.

  • Работили по мащабни строителни проекти с мултинационални корпоративни и институционални клиенти в България, Франция и Кувейт.
  • Цялосто проектиране, менажиране и управление на проекти.  • Експерти в управление на строителството, предлагащи широк спектър от услуги, превръщайки визията на клиента в реалност.
  • Реализирани проекти, спечелили множество награди.
  • Партньори